Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

(R)Evoluce v ICT Recruitmentu pohledem personalisty

S neustálým přívalem nových technologií přicházejí nejen nové poptávky pro nábor nově vytvořených (a dříve třeba neexistujících) specializovaných pozic, ale také nové příležitosti pro zdokonalení a zefektivnění práce na straně dodavatelů. Proto bych s Vámi rád touto cestou do budoucna sdílel své osobní poznatky z oblasti vývoje náborových aktivit, robotizace a automatizace recruitmentu, i další novinky, se kterými se na straně dodavatele setkávám.

Výběr a nábor zaměstnanců má, i při stále častějším a sofistikovanějším využívání technologií, vždy osobní rozměr a je důležité dbát na pravidelný kontakt a komunikaci s kandidáty i zákazníky. Maximální využívání technologických nástrojů by nemělo, alespoň dle mého názoru, lidský rozměr zcela vytlačit ani nad ním převážit. Vztahy se nevytvářejí mezi telefony, počítači a databázemi, ale mezi lidmi.  Osobně se zaměřuji zejména na segment informačních a komunikačních technologií, což byla donedávna více méně doména především mužské populace. S velkým nadšením však sleduji aktivity start-upů i zavedených společností, které se úspěšně snaží přilákat více a více ženských talentů do původně pánského rybníku. Dokazuje to, že i v rámci softwarového vývoje je více a více prostoru pro něžné pohlaví, které má prokazatelný cit pro detail, což je například při analýze, vývoji, ale i testování nepostradatelná vloha.

Tato (r)evoluce s sebou logicky nese další efekty, které se projevují na dodavatelské i zaměstnanecké straně recruitmentu. Za sebe mohu například zodpovědně potvrdit, že na méně formálních schůzkách s kandidáty, se kterými mám velmi dobrý, až přátelský vztah, si již nevystačím s tatarákem a oběma stranami oblíbeným zlatavým mokem, ale musel jsem rozšířit své působení i na čajovny, kavárny a vegetariánské restaurace. Ale vážně. Jediná možnost, jak v náboru uspět, je uplatňovat co nejlepší profesionální vztah nejen se zákazníky, ale i s kandidáty. To platilo samozřejmě bez výjimky vždy, ovšem ti, kteří se proti tomuto pravidlu prohřešili v minulosti, sklízejí to, co zaseli právě nyní, na současném pracovním trhu.  V praxi to znamená především pečlivě a pozorně vnímat přání, potřeby a očekávání kandidátů, dávat jim relevantní zpětnou vazbu z trhu, dodržovat důsledně sliby a termíny i aktivně nejvhodnější kariérní posun. Protože stejně jako u zákazníků i zde úspěch přináší pouze konkrétní, maximálně relevantní a především personalizovaná nabídka. A právě zde se mohou požadavky a očekávání mužů a žen dost lišit. 

Samozřejmě i zaměstnavatelé – moji zákazníci - významným způsobem změnili či doplnili své postupy a procesy.  Mnoho z nich například přenastavilo svůj systém benefitů a lákadel tak, aby lépe reflektoval měnící se potřeby a preference zaměstnanců a zaměstnankyň. Aby to, co já jménem zákazníka kandidátovi nabízím, bylo konkurenceschopné a reprezentativní vzhledem jeho značce, jménu a pozici na trhu.

Mezi lákadla dnes nepatří jen plat nebo pár stravenek. Je potřeba brát v potaz jak pracovní prostředí, tak i preference s ohledem na kariérní růst, nebo vyváženost poměru osobního a profesního života.

Jsou to svěží a neotřelé nápady, nové technologie a především nově uvažující lidé, co žene svět ICT a dalších odvětví kupředu a je jen na nás, zda využijeme dříve nepoznaných možností, které nám současná situace nabízí. Zda se staneme pány, nebo naopak otroky nezadržitelného, leč vítaného vývoje. Jeden moudrý muž kdysi řekl, že je „lenost hnacím motorem pokroku“.

Bojím se však jednoho – a to aby nám tento pokrok jednou zcela nesebral potřebu osobního kontaktu mezi sebou. Rostoucí tlak na maximální optimalizaci nákladů, eliminaci dopadů přirozených subjektivních názorů lidského jedince, rozvoj umělé inteligence a její rychlé pronikání do pracovního i soukromého života má paradoxně za následek stále méně osobní vzájemné komunikace a určité „odlidštění“ vzájemných vztahů.  Sám úspěšně a rád využívám všechny dostupné technologické nástroje a prostředky, které mi usnadňují práci, a v soukromém životě jsou technologie i mým koníčkem, ale současně chci zůstat „lidským“ a empatickým personalistou. Spojení informačních a telekomunikačních technologií a recruitmentu mě baví a věřím, že při použití „selského rozumu“ má velký potenciál pro efektivní a kvalitní poskytování těchto služeb jako pro klienty tak i pro kandidáty.

V příštím článku se budu věnovat jednotlivým oblastem (r)evoluce v ICT recruitmentu více do detailu. Pokud i vás tato oblast zajímá, budu rád za vaši pozornost, názory i vaše postřehy. Neváhejte mi napsat na lukas_souhrada@drill.cz

Lukáš Souhrada, Key Account Manager/Consultant v DRILL B.S.