Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

DRILL Development Center

DRILL Development Center je založen na obdobných principech jako DRILL Assessment Center, tedy na na testování způsobilostí formou simulace typických pracovních činností, vybraných modelových situací, interview a případně též na psychologickém testování, při nichž jsou ověřovány způsobilosti zaměstnanců. Na rozdíl od Assessment Centra, které je zaměřeno na testování uchazečů o zaměstnání, je hlavním cílem Development Centra, zhodnotit potenciál Vašich současných manažerů i dalších klíčových zaměstnanců. Pomůže Vám je poznat z jiného úhlu, než v rámci jejich běžných pracovních aktivit.

PROČ NAŠE DEVELOPMENT CENTRUM?

  • Příprava úloh přímo na míru Vašim potřebám.
  • Vytvoření kompetenčního modelu pro jednotlivé úlohy.
  • Úlohy, které vycházejí z praxe a simulují reálné prostředí.
  • Role moderátora, který řídí a moderuje celý program.
  • Kvalifikovaní profesionálové s praxí v roli hodnotitelů.
  • Zaškolení hodnotitelů z Vaší společnosti.
  • Komplexní servis při organizaci a realizaci, nemusíte se o nic starat.
  • Reference ze všech segmentů.

Na základě získaných charakteristik je pak možné vytvořit konkrétní plány jejich "vzdělávání, profesního a osobního rozvoje". Současně je účastníkům poskytnuta zpětná vazba o silných a slabých stránkách jejich osobnosti, výkonu, pracovním a manažerském potenciálu. To napomáhá jejich hlubšímu sebepoznání a reflexi. Ale již i samotná účast na Development Centru je sama o sobě vynikajícím tréninkem.

Development centrum je založené na sérii simulací typických pracovních činností, při nichž testujeme způsobilosti zaměstnanců. Využíváme postupů zahrnujících jak skupinové, tak i individuální úkoly. Navrhneme a sestavíme úkoly vycházející ze žádoucího profilu výkonových, osobnostních, sociálních a manažerských kvalit potřebných pro výkon pozice a naši konzultanti spolu se zástupci Vaší společnosti a zkušenými psychology provedou hodnocení jednotlivých účastníků.

U každého účastníka hodnotíme osobnostní a odborné způsobilosti, které vycházejí z pracovního profilu dané pozice (např. organizační schopnosti, schopnost plánování, schopnost úsudku a rozhodování, adekvátnost rozhodnutí, tvořivost, odolnost vůči stresu, verbální a komunikační schopnosti, schopnost argumentovat, vystupování ve vztahu k partnerům, schopnost vést a další). Kritéria hodnocení vždy předem zpracujeme a s Vámi odsouhlasíme. Tyto charakteristiky hodnotíme průběžně během řešení úkolů.

Po skončení Development centra připraví naši konzultanti detailní zprávu o každém účastníku členěnou podle jednotlivých aktivit a kritérií.

V Development centru využíváme i produkt DRILL Psychological Testing určený pro psychodiagnostické testování kandidátů. Pro dynamický rozvoj Vaší společnosti doporučujeme i použití DRILL Performance Management.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky. Vyplňte prosím i Vaše kontaktní údaje.

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.
Je nutné vyplnit alespoň jedno z polí Email a Telefon.

Jméno*:
Email:
Telefon:
Zpráva*:
Opište kód*:
Chci jiný obrázek!
Kontrolní kód: