Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálních sítích: 

Navigace

O nás
Naše týmy

Naše týmy

Dostatečný počet vysoce kvalifikovaných managerů, náborových konzultantů, trenérů i dalších zaměstnanců s odbornými znalostmi a dovednostmi, široké portfolio poskytovaných služeb, odpovídající organizační struktura, moderní technické vybavení i podpora ostatních společností v rámci skupiny společností DRILL® nám umožňuje pokrývat všechny segmenty trhu a specializace průmyslu a obchodu.

Náborová divize společnosti DRILL® je rozdělena na 6 pracovních týmů (každý je řízen tzv. Business Unit Managerem); 5 z nich je orientováno podle průmyslových segmentů zákazníků, šestý se orientuje na poskytování služeb Recruitment, Outsourcing, Interim management a zprostředkování pracovní kapacity kontraktorů - IT Contracting.

Z pohledu úrovně pozic se společnost DRILL® specializuje na vrcholový, střední a nižší management a dále na velmi obtížné a úzce specializované pozice se specifickými požadavky s malým počtem vhodných kandidátů na trhu.

Zkušenosti při spolupráci s našimi zákazníky potvrdily, že výborná znalost příslušného oboru, orientace na trhu se službami a produkty našich zákazníků, schopnost komunikovat v daném oboru včetně znalosti terminologie a v ideálním případě vlastní profesní zkušenost na straně zákazníka, jsou stejně důležité (a mnohdy důležitější) jako znalost náborových a dalších HR služeb. Jejich získávání trvá často déle a je obtížnější. Právě proto má společnost DRILL® týmy i jednotlivé náborové konzultanty specializované segmentově.

Jednotlivé náborové týmy jsou rozděleny následujícím způsobem:

Kromě výše uvedených náborových týmů má společnost samostatné specializované útvary:

 • Training & Professional Development
 • Consulting
 • Outsourcing


Specifikace jednotlivých náborových týmů:

PRODUCTION, MANUFACTURING, AUTOMOTIVE

Rozsahem i portfoliem zákazníků se jedná o největší náborový tým společnosti DRILL®. Jeho kapacitu a zdroje dále zvyšuje úzká spolupráce s kolegy z jedné z dceřiných společností v rámci skupiny DRILL®, Pro-Temp® Plus, se kterou sdílí velké množství zákazníků, zejména z řad výrobních a logistických společností. Synergii mezi oběma společnostmi také podporuje využívání společného přístupu do sdíleného CRM systému a do interních i externích databázových zdrojů.

Manažeři, konzultanti, researcheři a další odborníci tohoto týmu poskytují kvalitní náborové služby (především DRILL Executive Search a DRILL Recruitment) svým zákazníkům především v následujících oborech:

 • Výrobní společnosti:
  • Automobilový průmysl
  • Strojírenství
  • Elektrotechnika a automatizace
  • Chemický průmysl, plasty
  • Výrobci strojů a zařízení
  • Dodávky technologických celků na klíč
  • Stavební materiály a hmoty
  • Textil
  • Hutnictví
 • Stavební a inženýringové společnosti
 • Společnosti podnikající v zemědělství a lesnictví
 • Těžební společnosti
 • Logistické společnosti:
  • Přepravní společnosti
  • Skladovací a distribuční společnosti
 • Energetika a petrochemie
 • Síťová odvětví

Základním předpokladem pro úspěšnou realizaci náborových služeb v tomto specifickém segmentu jsou výborné odborné a technické znalosti a orientace v dané problematice. Samotná orientace na trhu práce, znalost náborových metod ani využívání sofistikovaných nástrojů v průmyslových oborech nepostačuje. Z tohoto důvodu se konzultanti tohoto týmu účastní pravidelně odborných konzultací u svých zákazníků, včetně prohlídek technologií, strojů, výrobních linek a dalších provozů, aby mohli být skutečnými partnery pro své zákazníky i kandidáty. Kromě toho si stále zvyšují svoji kvalifikaci účastí na konferencích, seminářích a dalšími vzdělávacími a rozvojovými aktivitami.

Kromě vlastních zdrojů využívá náborový tým Production, Manufacturing, Automotive též kapacity sdíleného vícejazyčného Call centra a centra podpory, což významně zefektivňuje proces aktivní identifikace a přímého oslovení kandidátů především v případech, kdy je nutné rychle získat nedostatkové či úzce specializované odborníky.

Náborový tým Production, Manufacturing, Automotive vyhledává nejčastěji kandidáty na níže uvedené role a pozice:

 • General Manager, Plant Director a další pozice vrcholového managementu (CxO)
 • Plant Manager
 • Technical Director / Engineering / R&D Manager
 • Production Director / Manager
 • Quality Director / Manager / Engineer
 • HR Director / Manager
 • Finance Manager
 • Maintenance Manager
 • Transportation Manager
 • Facility Manager
 • Warehouse Manager
 • Manager of Foundry, Toolshop, Paintshop etc.
 • Supply Chain / Logistics Manager
 • Project / Lean Manager
 • Procurement / Sourcing Manager / Specialist
 • Strategic Buyer
 • Process Engineer
 • Technolog
 • R&D Specialist
 • Designer
 • SW and HW Engineer
 • SQA / SDE, CQE, Auditor
 • Logistic and Transportation Specialist
 • Service Technician
 • Product Specialist
 • PLC Engineer
 • CNC/PLC Programmer
 • SW/HW Developer
 • Controlling Manager
 • Junior / Senior Controller
 • Accountant
 • Architekt
 • Hlavní inženýr projektu
 • Stavbyvedoucí, přípravář, rozpočtář

IT, TELCO, HIGH TECH

Rozsahem i portfoliem zákazníků se jedná o druhý největší náborový tým společnosti DRILL®, která se specializuje na vyhledávání kandidátů na velmi specifické a obtížné pozice především v segmentu informačních a komunikačních technologií, ve kterém je dlouhodobá a stále rostoucí poptávka po nedostatkových specialistech.

V případě potřeby mohou konzultanti tohoto týmu využít také zdroje a know-how odborníků jedné z dceřiných společností QuickSource®, která nabízí krátkodobé i dlouhodobé kapacity IT specialistů (případně kompletních vývojových, projektových či testovacích týmů) pro řešení konkrétních projektů, zejména projektové manažery, vývojáře, systémové analytiky, databázové specialisty, architekty či testery, a to jak formou „time & material“ tak i fix time & fix price. Synergie mezi oběma společnostmi podporuje též využívání společného přístupu do sdíleného CRM systému a interních i externích databázových zdrojů.

Při vyhledávání vhodných kandidátů na pozice v technologickém segmentu IT, TELCO, High Tech se více než kde jinde uplatní dobrá technická znalost konzultantů v oblasti HW i SW technologií, nástrojů, metodologií a trendů v rychle se vyvíjejících oborech. Konzultanti tohoto týmu se rekrutují přímo z řad ICT odborníků, studentů technologických oborů, případně z recruiterů z ICT společností. Tím jsou zajištěny odborné znalosti, orientace v rychle se vyvíjejících technologiích i orientace na specifickém trhu práce. Kromě toho si manažeři, konzultanti a další specialisté tohoto týmu neustále doplňují své odborné znalosti účastí na obecných i specializovaných konferencích, seminářích a vzdělávacích programech i formou konzultací se svými zákazníky.

Nejčastějšími zákazníky náborového týmu IT, TELCO, High Tech jsou především:

 • Systémoví integrátoři a poskytovatelé komplexních IT řešení
 • Poskytovatelé internetových služeb
 • Dodavatelé HW
 • Společnosti poskytující specializovaný SW vývoj
 • Společnosti nabízející analytické, datové a databázové produkty a služby
 • Společnosti poskytující IT konzultační a poradenské služby
 • Poskytovatelé telekomunikačních služeb a provozovatelé telekomunikačních sítí
 • Poskytovatelé satelitních služeb
 • Poskytovatelé televizních služeb


Stejně jako ostatní týmy, využívá IT, TELCO, High Tech kapacity sdíleného vícejazyčného Call centra a centra podpory, což významně zefektivňuje proces aktivní identifikace a přímého oslovení kandidátů.

Náborový tým IT, TELCO, High Tech vyhledává nejčastěji kandidáty na níže uvedené role a pozice:

 • Manažerské pozice:
  • IT Director
  • IT Manager
  • CIO
  • COO
  • CTO
  • Head of Development
 • Obchodní pozice:
  • Sales Director
  • Sales Manager
  • Area Sales Manager
  • Business Development Manager
  • Pre-sale Manager
  • After-sale Manager
  • Obchodníci / obchodní zástupci pro jednotlivé sektory (Finance, Telko, Energetika, Public atd.)
  • Key Account manageři
 • Informační a telekomunikační technologie:
  • Cloud Expert
  • RAN Engineers
  • IP design Experts
  • RAN Experts
  • Billing Testers.
  • Integration Experts
  • Messaging/Solution Architect
 • Vývojářské, technické a konzultační pozice:
  • IT analytik, business analytik (UML, EA), systémový analytik, datový analytik
  • IT architekt (Solution Architekt, Enterprise Architekt, Business Architekt, System Architekt, Network Architekt)
  • BI/DWH specialista (Oracle, Teradata, Informatica, Cognos, ETL)
  • Specialista pro práce s daty: Data Scientist/Data Engineer, Data Mining/ Artificial Intelligence (AI), Business Modeller, Data Architect
  • Vývojář scriptovacích jazyků (Python, Bash, Perl, PowerShell)
  • Vývojář napříč spektrem operačních systémů (WIN, Linux/Unix, WEB, iOS, Android, Embedded atd.)
  • Vývojář back-end (Java, C++, C# .NET, ABAP atd.), včetně jednotlivých frameworků
  • Vývojář front-end (JavaScript/TypeScript, Angular, React, PHP, HTML, CSS, jQuery, RestAPI atd.), včetně jednotlivých frameworků
  • DevOps specialista (Kubernetes, Docker, CI/CD, Gitlab, Teraform, microservices, Apache, RabbitMQ, Kafka, Zookeeper, ActiveMQ)
  • Cloud specialista (Microsoft Azure, Amazon AWS)
  • Tester pro automatizované testy, zátěžové testy, penetrační testy, manuální testy; (SOAP, SoapUI, SQL, Jira, Selenium, Cucumber, Jenkins, Cypress); test analytik, test architekt, test manažer
  • UX/UI design specialista
  • Systémový administrátor včetně zaměření na virtualizace (MS Windows, MS SQL Server, Exchange, Linux/Unix, SharePoint, ActiveDirectory, HyperV, Citrix, VMware)
  • Databázový administrátor a vývojář (Oracle, PL/SQL, MSSQL, mySQL, PostgreSQL, DB2, Teradata)
  • IT support (helpdesk, L1, L2, migrace W10, Office365, MS Exchange atd.)
  • Technický a business konzultant (ERP, CRM, Navision, Siebel, Salesforce)
  • Specialista optimalizace business procesů (ArcSight, CISA, CISSP, CISM, IT governance)
  • Specialista IT bezpečnosti (cyber security, data security, infrastructure security, IDM-Identity management, IT audit, GDPR, SIEM, SOC, Disaster recovery)
  • Projektový manažer (ASAP, PRINCE 2, PMI, IPMA, SCRUM, ITIL), vedoucí projektových týmů (PMO), projektový koordinátor
  • Specialista na agilní řízení včetně Agile Couch
  • SAP konzultant, především pro moduly BW, CRM, FI, CO, AM, BC, PS, HR, PM, PS, MM, QM, PP, SD, platformu NetWeaver a IS–U, S/4 HANA, SAP Fiori, SAP Business Objects, Programování v jazyce ABAP
  • IT specialista v různých odvětvích (bankovnictví, IT/Telco, logistika, státní správa, zdravotnictví, automotive, energetika atd.)

FINANCE, BANKING, INSURANCE, LEGAL

Náborový tým disponuje oborově zaměřenými konzultanty, kteří se specializují na poskytování služeb (zejména DRILL Executive Search, DRILL Recruitment a DRILL Outplacement) zákazníkům především z oborů:

 • Retailové, korporátní, privátní a investiční bankovnictví
 • Pojišťovací a makléřské služby
 • Leasingové a faktoringové služby
 • Nebankovní finanční služby
 • Účetní, daňové, auditorské a konzultační služby
 • Právní a advokátní služby

Důvěryhodnost, jistota, integrita a stabilita, klíčové atributy finančního a právního sektoru, se odráží i ve výběru, profesním rozvoji a osobnostech manažerů, konzultantů a dalších specialistů tohoto náborového týmu. Konzultanti tohoto týmu mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním náborových služeb ve svých specializacích, stále sledují a vyhodnocují situaci a dynamiku na pracovních trzích v České republice i v zahraničí.

I náborový tým Finance, bankovnictví, pojišťovnictví, právo spolupracuje v případě potřeby se svými kolegy z Call centra a centra podpory, zejména pokud je potřeba rychle identifikovat a oslovit kandidáty na větším množství pracovních trhů.

Konzultanti tohoto náborového týmu vyhledávají nejčastěji kandidáty na níže uvedené role a pozice:

 • Manažerské pozice na úrovni představenstva finančních ústavů, výkonní ředitelé jednotlivých divizí
 • Vedoucí oddělení jednotlivých úseků
 • Operations Manager
 • Branch Manager
 • Sales Director / BD Director/Manager
 • Sales Representative
 • Marketing Director / Manager
 • Marketing Communication Specialist / Internet Marketing Specialist
 • CRM Manager
 • Relationship Manager Corporate – SME/MID/Large
 • Relationship Manager – Factoring/Leasing
 • Trade finance Specialist
 • Privátní bankéř
 • Head of Credit Risk / Risk Manager Corporate / Retail
 • Head of Settlement
 • Product/Process Manager
 • M&A Manager
 • Head of Collections / Collections Specialist
 • Head of Internal Audit / Internal Auditor / Compliance Officer
 • Head of Controlling/Senior Controller/Controller
 • Business Analyst / Reporting Specialist
 • AML Manager / Specialist
 • Head of Fraud / Fraud Investigator
 • Security Manager
 • Risk Manager / Analyst
 • Chief Accountant / Accountant
 • Card Processing Specialist.
 • Product / Process Manager
 • Leasing Relationship Manager
 • Manager pojištění
 • Pojistný matematik
 • Likvidátor pojistných událostí
 • Underwriter
 • Advokát/Právník/Koncipient
 • Pozice v oblasti informačních technologií, zejména ve vývoji (back-end i front-end), testingu, security, projektovém řízení, BI/DWH, security, administraci atd.

FMCG, RETAIL

Portfoliem zákazníků a šíří pokrytí segmentů průmyslu a obchodu se jedná o významný náborový tým, mezi jehož zákazníky patří především velké nadnárodní i lokální společnosti z oblasti výroby, distribuce a prodeje rychloobrátkového zboží, či zboží dlouhodobé spotřeby. Konzultanti tohoto týmu poskytují služby, především DRILL Executive SearchDRILL RecruitmentDRILL Outplacement) a další související HR produkty, zejména zákazníkům v následujících oborech:

 • Výroba, distribuce a prodej rychloobrátkového zboží (potraviny a potravinové dopňky, nápoje, drogerie, kosmetika atd.)
 • Výroba, distribuce a prodej zboží dlouhodobé spotřeby (např. elektronika, nábytek, automobily, textil, obuv, kancelářské vybavení apod.)
 • Velkoobchodní a maloobchodní řetězce
 • B2B služby obecně, zejména:
  • Obchodní a marketingové
  • Mediální a PR
  • Manažerské
  • Bezpečnostní
  • Restaurační, hotelové, turistické
  • Ekologické a služby v oblasti zpracování odpadů
  • Sport, kultura, volný čas

Náborový tým FMCG, retail využívá k identifikaci vhodných kandidátů vlastní „sourcing“ tým, a v případě potřeby též vícejazyčné Call centrum a centrum podpory, což významně zefektivňuje proces aktivní identifikace a přímého oslovení kandidátů především v případech, kdy je nutné rychle získat nedostatkové či úzce specializované odborníky.

Služby sdíleného vícejazyčného Call centra a centra podpory jsou samozřejmě plně k dispozici také týmu FMCG, Retail, což zajišťuje vysokou profesionalitu a efektivnost v rámci náborového procesu.

Náborový tým FMCG, retail vyhledává nejčastěji kandidáty na níže uvedené role a pozice:

 • Pozice vrcholového managementu (CxO)
 • Pozice obchodní:
  • Sales Director / Manager / Representative
  • Area Sales Manager
  • National Key Account Manager / Key Account Manager
  • Pre-sale Manager
  • After-sale Manager
  • Business Development Manager
  • Store Manager
 • Pozice péče o zákazníky:
  • Customer Support a Customer Service Specialist
  • Customer Service Manager
  • Customer Care Training
  • Supervisor
  • Team Leader
 • Pozice v oblasti marketingu:
  • Marketing Director / Manager
  • Marketing Communication Manager / Specialist
  • Public Relation Manager
  • Product Marketing Manager / Specialist
  • Internet Marketing Manager / Specialist
  • CRM Manager
  • CRM Strategy & Data Lead
  • Retention Lead
  • Social Media Specialist
  • Digital Marketing Specialist
  • Online Marketing Specialist
  • Direct Marketing Specialist
  • Group Brand Manager / Brand Manager
  • Marketing Analyst
  • Market Research Manager
  • Data Analyst
 • Pozice v oblasti výroba a Operations:
  • Production Director / Manager
  • Quality Control Manager / Specialist
  • Supply Chain / Logistics Manager / Specialist
  • Transportation Manager
  • Facility Manager
  • Warehouse Manager
 • Pozice v oblasti finančního řízení a nákupu:
  • Finance Manager
  • Controlling Manager
  • Junior / Senior Controller
  • Chief Accountant / Accountant
  • Procurement / Sourcing Manager / Specialist
  • Strategic Buyer
  • Category Manager
 • Ostatní a pozice v oblastech lidské zdroje, právo, safety & security, IT, regulatory atd.

PHARMA, HEALTHCARE, MEDICAL, BIOTECHNOLOGY

Specializovaný náborový tým zaměřený na identifikaci a vyhledávání vysoce nedostatkových kandidátů na specifické pozice v oblastech humánního i veterinárního zdravotnictví, farmacie, biotechnologií a souvisejících oborů označovaných jako „Life Science“.

S ohledem na velký nedostatek lékařů, středního zdravotnického personálu, farmaceutů, optometristů i dalších odborníků na pracovním trhu, používají konzultanti tohoto náborového týmu při identifikaci vhodných kandidátů téměř vždy metody aktivního vyhledávání a přímého oslovování (DRILL Executive Search). Pozitivní výsledky též přináší rozšíření zdrojových pracovních trhů mimo Českou republiku, jestliže to příslušná pozice umožňuje.

Pro zajištění nejvyšší možné míry efektivity při oslovení kandidátů jsou i v týmu Pharma, Healthcare, Medical, Biotechnology využívány služby sdíleného vícejazyčného Call centra a centra podpory.

Mezi nejčastější zákazníky patří:

 • Farmaceutické společnosti nabízející originální i generická léčiva, a to jak v humánní, tak i ve veterinární medicíně
 • Státní i nestátní poskytovatelé zdravotních služeb, humánní i veterinární ordinace, kliniky, nemocnice, specializované léčebné ústavy a laboratoře
 • Vědecké a výzkumné ústavy
 • Lékárny a lékárenské řetězce
 • Farmaceutické distribuční společnosti
 • Výrobci a prodejci lékařských přístrojů, technologií a vybavení
 • Výzkumné instituce a výrobní společnosti v oblasti biotechnologií pro farmacii, potravinářství, zemědělství apod

Mezi nejčastěji obsazované pozice v tomto náborovém týmu patří:

 • Vyšší manažerské pozice:
  • CEO
  • CFO / Head of Controlling
  • Ředitel zdravotnického zařízení
  • HR ředitel / manager
  • Corporate Counsel
  • Marketing Director / Manager
  • Sales Director / Manager
  • Production Manager
  • Business Unit Manager
 • Obchodní pozice:
  • Area Sales Manager
  • Medical Representative
  • Pharmaceutical Representative
  • Field Force Manager
  • Hospital Key Account Manager
  • Sales Representative: Rx, OTC, MD
  • Product Specialist
 • Marketingové pozice:
  • Brand Manager
  • Product Manager
  • Medical Affairs Manager
  • Market Access Manager
  • Medical Advisor
  • Category Manager
  • Portfolio Manager
 • Pozice ve výrobě:
  • Logistics Manager
  • Quality Control Manager
  • Supply-Chain Manager
 • Lékařské pozice různých specializací a seniorit
 • Střední zdravotnický personál
 • Pozice v nákupu:
  • Purchasing Manager
  • Procurement Specialist
  • Buyer
 • Specializované pozice ve farmacii a zdravotnictví, např.:
  • Manažer klinických studií
  • Government Affairs Manager
  • Compliance Manager
  • Regulatory Affairs Manager / Specialist
  • Medical Science Liaison
  • Pharmacovigilance Specialist
  • Servisní technik, Biomedicínský technik, Aplikační specialista